علائم و نشانه‌های نخستین اتیسم (تا پیش از 2 سالگی)

علائم و نشانه‌های اتیسم پیش از 2 سالگی اتیسم در سال‌های اول زندگی خود را نشان می‌دهد به صورتی که 50 درصد والدین پیش از 12 ماهگی و 80 تا 90 درصد والدین پیش از 24 ماهگی متوجه علائم این اختلال در کودکشان می‌گردند. فرد مبتلا با چالشهای رفتاری و اجتماعی زیادی رو به روست، […]

اتیسم چیست ؟

اتیسم چیست ؟ اختلال طیف اتیسم ارزیابی و تشخیص و غربالگری اتیسم اوتیسم در مرکز اتیسم فریحا

اختلال طیف اُتیسم (اتیسم یا اوتیسم) یا درخودماندگی چیست؟
Autism, or autism spectrum disorder (ASD)