علت و دلایل اتیسم
پیش‌تر از این علت اتیسم ژنتیک و نقایص آن معرفی می‌گردید، ولی با روند رو به رشد شیوع اتیسم و لزوم پیشگیری از اختلال اتیسم ضرورت شناخت علل اتیسم بیشتر احساس شد و با بررسی‌های بیشتر پژوهشگران و موسساتی مانند اتیسم اسپیک و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های امریکا مشخص گردید که بایستی به محیط و علل زیست محیطی توجه بیشتری نمود.

تاکنون نقایصی در ژنهای برخی افراد داری اتیسم مشخص گردیده است و درکنار ان نیز بررسی می‌گردد که چه چیزی می‌تواند منجر به این تغییرات و دگرگونی‌های ژنتیک گردد و مشخص شده است تأثیر الاینده های زیست محیطی و تخریبی که در محیط زندگی انسان به وجود آمده نقش بسزایی در ان ایفا می‌کند. که در حدود 62 درصد علل زیست محیطی و ترکیب آن با عوامل ژنتیک می‌تواند منجر به اتیسم گردد؛ اما باز هم نمی‌توان با قاطعیت عنوان نمود که چه چیزی عامل اختلال اتیسم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.