موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران فعالیت در حوزه اُتیسم MGPT.ir

با توجه به افزایش جامعه اُتیسم و خانواده های در ارتباط با اختلال طیف اتیسم  و بمنظور حمایت از این هموطنان، در راستای مهارت آموزی به این طیف و افزایش اطلاعات جامعه درخصوص اتیسم و ایجاد فضاهای جدید فرهنگی، موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران با اتکا به خداوند مهربان و یاری و همراهی شما عزیزان شکل گرفته است.

اهداف موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران (فعالیت در حوزه اختلال طیف اُتیسم):

  • افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی  به خانواده ها و جامعه درخصوص اختلال طیف اُتیسم
  • ارائه خدمات آموزشی عمومی ، تخصصی و مهارت آموزی در رابطه با اختلال طیف اُتیسم
  • همکاری با ارگان ها و سازمان های مختلف جهت ایجاد و اصلاح قوانین در رابطه با اتیسم
  • برگزاری دوره های هم اندیشی و آموزشی و آشنایی با رفتارها و رویکردهای جامعه اختلال طیف اُتیسم برای اقشار عمومی، خانواده های مرتبط با اختلال طیف اُتیسم و..
  • ایجاد فضای مناسب برای مهارت آموزی عزیزان دارای اختلال طیف اُتیسم
  • ترجمه کتاب ها و متون آموزشی به روز دنیا